Minggu, 24 Februari 2013

Kemaksuman imam syi’ah dalam ayat Taṭhīr, ayat Ūlī Al-’Amr QS An-Nisaa 59 dan Surah Al-Baqarah ayat 124.

Kemaksuman Ahlulbait Dari Sudut Naqli dan AqliTakrif kemaksuman menurut Syiah:Sebelum memasuki perbahasan penyabitan kemaksuman, perlulah kita mengenal dengan lebih terperinci takrif kemaksuman menurut pandangan Syiah.Kemaksuman dari segi bahasa ialah tegah, menjaga dan memelihara, Jauhari di dalam Aṣ-Ṣiḥāḥ al-Lughah menulis:
والعصمة: المنع. يقال: عصمه الطعام، أي منعه من الجوع… والعصمة: الحفظ… واعتصمت بالله، إذا امتنعت بلطفه من المعصية.
الجوهري، إسماعيل بن حماد (متوفاي303هـ)، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ج5 ص1986، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، ناشر: دار العلم للملايين ـ بيروت، الطبعة الأولى.
Kemaksuman bermaka mencegah, ʽIṣmuhul Ṭaʽām, iaitu mencegahnya dari kelaparan, dan kemaksuman ialah penjagaan, Iʽtaṣamat biLlah ialah ketika ia dijaga daripada maksiat dengan kemurahan-Nya. – Al-Jauhari, Ismaʽīl bin Ḥammād (meninggal pada tahun 303 Hijrah), Aṣ-Ṣiḥāḥ Tāj Al-Lughah wa Ṣiḥāḥ al-ʽArabiyyah, jilid 5 halaman 1986.

Al-Fayumi di dalam Miṣbaḥ Al-Munīr menulis:
عصمه الله من المكروه (يعصمه) من باب ضرب حفظه ووقاه و (اعتصمت) بالله امتنعت به.
الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري (متوفاى770هـ)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ج2، ص414، ناشر: المكتبة العلمية – بيروت
Allah menjaganya (seseorang) daripada perkara yang tidak disukai (menjaganya) daripada bab Ḍarb penjagaannya, peliharanya dan Iʽtaṣamat BiLlah – Al-Fayumī, Aḥmad bin Muḥammad bin ʽAlī Al-Muqri (wafat dalam tahun 770), Miṣbaḥ Al-Munir Fī Gharīb Al-Syarḥ Al-Kabīr Lilrāfiʽī, jilid 2 halaman 414.
Ibnu Manẓūr dalam Lisānul ʽArab menulis:
عصم: العصمة في كلام العرب: المنع… و عصمه الطعام: منعه من الجوع. وهذا طعام يعصم أي يمنع من الجوع.
الأفريقي المصري، جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور (متوفاى711هـ)، لسان العرب، ج12، ص403ـ 404، ناشر: دار صادر – بيروت، الطبعة: الأولى.
Maksum: Al-ʽIṣmah dalam kalām Arab bermakna halang… ʽIṣmuhu Al-Ṭaʽām: menjaganya dari kelaparan dan makanan ini menjaganya, iaitu menghalangnya dari kelaparan. – Al-Afriqī al-Miṣrī, Jamāluddin Muḥammad (meninggal tahun 711 Hijrah), Lisānul ʽArab, jilid 12 halaman 403-404
Ahli linguistik yang lain turut mengulangi seperti kata-kata tersebut, maka natijahnya ialah kemaksuman bermaksud menjaga, memelihara dan mencegah.
Kemaksuman dari segi istilah
Kemaksuman dalam pandangan cendiakawan Syiah bermakna pemeliharaan khusus kepada hamba Allah dari dosa, kesalahan dan kelupaan. Sesungguhnya pemeliharaan dan kemaksuman ini adalah anugerah dan taufik daripada Allah (s.w.t) yang meliputi segala hal individu itu. Natijahnya seseorang itu maksum meskipun ia mempunyai kemampuan melakukan dosa dan kesalahan, namun ia mencegah dirinya dari melakukannya.
Al-Marhum Shaykh Mufīd berkata tentang perkara ini:
العصمة لطف يفعله الله تعالى بالمكلف بحيث يمتنع منه وقوع المعصية وترك الطاعة مع قدرته عليهما.
الشيخ المفيد، محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم أبي عبد الله العكبري، البغدادي (متوفاي413 هـ)، النكت الإعتقادية و رسائل اخري، ص37، تحقيق: رضا مختاري، ناشر: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع – بيروت – لبنان، الطبعة: الثانية، 1414 هـ – 1993 م. توضيحات: چاپ كنگره هزارمين سالگرد رحلت شيخ مفيد.
Kemaksuman ialah kurniaan yang Allah (s.w.t) mencegah seorang Mukallaf dari terjadinya kemaksiatan dan meninggalkan ketaatan dengan kekuatan untuk kedua perbuatan itu. – Shaykh al-Mufīd, Muḥammad bin Muḥammad bin Al-Nuʽmān ibn al-Muʽallim (meninggal pada tahun 413 Hijrah), Al-Nukkat al-Iʽtiqadiyyah wa Rasā’il Ukhrā, halaman 37.
Sayyid Murtaḍa dalam menakrifkan ʽIṣmah turut mengatakan:
العصمة: ما يمنع عنده المكلف من فعل القبيح والاخلال بالواجب، ولولاه لم يمنع من ذلك ومع تمكينه في الحالين. عبارة أخرى العصمة: الأمر الذي يفعل الله تعالى بالعبد وعلم أنه لا يقدم مع ذلك الأمر على المعصية بشرط أن لا ينتهي فعل ذلك الأمر لأحد إلى الالجاء.
المرتضي علم الهدي، ابوالقاسم علي بن الحسين بن موسي بن محمد بن موسي بن إبراهيم بن الإمام موسي الكاظم عليه السلام (متوفاى436هـ)، رسائل المرتضى، ج2 ص277، تحقيق: تقديم: السيد أحمد الحسيني / إعداد: السيد مهدي الرجائي، ناشر: دار القرآن الكريم – قم، 1405هـ.
Kemaksuman: Apa yang menghalang seorang mukallaf dari melakukan perkara yang buruk dan meninggalkan perkara wajib. Jikalau tidak menghalang dari perkara demikian itu, maka ia mungkin boleh melakukan kedua perbuatan tersebut. Dengan kata lain kemaksuman ialah: Perkara yang Allah lakukan terhadap hambanya dan diketahuilah bahawa seseorang maksum itu tidak melakukan maksiat dengan perkara tersebut dengan syarat ia tidak dihalang dan dipaksa untuk melakukan perbuatan itu. -Al-Murtaḍa ʽAlamul Hudā, Abul Qāsim ʽAlī bin Al-Ḥusayn bin Mūsā bin Muḥammad bin Mūsā bin Ibrāhīm bin al-Imām Mūsā al-Kāẓim (meninggal pada tahun 436 Hijrah), Rasāil al-Murtaḍa, jilid 2 halaman 277
ʽAllamah Al-Hilli di dalam kitab An-Nāfiʽ Yawm al-Ḥashr menakrifkan ʽIṣmah sebagai berikut:
العصمة لطف خفي يفعل الله تعالى بالمكلف، بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك، لأنه لولا ذلك لم يحصل الوثوق
الحلي الأسدي، جمال الدين أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر (متوفاى 726هـ)، النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر، ص89، شرح: الفقيه الفاضل المقداد السيوري (متوفاي826هـ)، ناشر: دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت، الطبعة: الثانية، 1417هـ ـ 1996م.
Al-ʽIṣmah adalah Luṭf tersembunyi, yang Allah lakukan terhadap Mukallaf, supaya ia tidak terdetik untuk meninggalkan ketaatan dan melakukan maksiat sedangkan ia mampu melakukan perbuatan tersebut, kerana jika ia tidak demikian maka ia tidak dapat dipercayai. – Al-Hilli Al-Asadī, Jamaluddīn Abū Manṣur al-Ḥasan bin Yūsuf bin Al-Muṭahhar (meninggalkan pada tahun 726 Hijrah), An-Nāfiʽ Yawm Al-Ḥashr fī Shaḥr al-Bāb Al-Ḥādī ʽAshr, halaman 89.
Dalam himpunan tak-rif-takrif ini, terdapat dua noktah penting iaitu:
1. Kemaksuman, sebagai Malakah Nafsānī daripada Ilahi di mana ia dianugerahkan kepada sesiapa sahaja yang Allah kehendaki.
2. Orang yang maksum bukanlah terpaksa tidak melakukan dosa, namun ia berada dalam keadaan mempunyai kudrat untuk melakukan dosa, namun dengan Lutf dan Taufiq Allah, ia menjauhkan diri dari melakukan dosa.
Beberapa tokoh dan cendiakawan menambah bahawa terdapat beberapa masalah tambahan yang mereka anggap ia adalah suatu keperluan buat para Imam. Marhum Muẓaffar menulis tentang perkara ini:
والعصمة: هي التنزه عن الذنوب والمعاصي صغائرها وكبائرها، وعن الخطأ والنسيان، وإن لم يمتنع عقلا على النبي أن يصدر منه ذلك بل يجب أن يكون منزها حتى عما ينافي المروة، كالتبذل بين الناس من أكل في الطريق أو ضحك عال، وكل عمل يستهجن فعله عند العرف العام.
المظفر، الشيخ محمد رضا (متوفاي1381هـ)، عقائد الإمامية، ص54، ناشر: انتشارات أنصاريان ـ قم.
Kemaksuman bermakna bersih dari dosa dan maksiat kecil atau besar, kesalahan atau kelupaan. Walaupun pada pandangan akal tidak mustahil nabi melakukan perkara tersebut. Namun adalah wajib ia bersih dari segala yang tidak bermartabat, seperti makan sambil berjalan, ketawa besar dan segala perbuatan  tidak senonoh dalam pandangan orang awam. – Al-Muzaffar, Shaykh Muḥammad Ridhā (meninggal pada tahun 1381 Hijrah), ʽAqā’id Al-Imāmiyyah, halaman 54
Pandangan ini adalah benar kerana dalam pandangan sebahagian orang, mereka menganggap kerja atau amalan tertentu yang mereka lakukan adalah halal dan dibolehkan bagi orang lain, padahal ia dipandang buruk dan tidak senonoh. Maka nama baiknya hilang di mata masyarakat yang melihatnya. Sebagai kesimpulannya, orang ramai tidak mempercayai ucapannya sambil mencegah diri mereka dari mengikutinya.
Dalil kemaksuman para nabi dan imam tentang perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak menyenangkan oleh orang ʽarif juga merupakan dalil-dalil yang dapat disabitkan dengan kemaksuman dari dosa, kesalahan, lupa dan sahw.

Kemaksuman para Imam mempunyai asas menurut al-Quran

Kemaksuman para Imam merupakan satu perkara yang mesti di dalam mazhab Syiah di mana ianya mempunyai asas dalam al-Quran dan riwayat. Oleh kerana itu usulan seseorang individu biasa dalam perkara ini tidak boleh dimasukkan dalam pemikiran dan akidah pengikut mazhab Syiah.
Ayat taṭhīr, ayat Ulil Amr dan… adalah antara ayat-ayat yang terang  menyabitkan kemaksuman para Imam sehingga beberapa tokoh Ahlul Sunnah turut menyatakan tentang perkara ini. Oleh itu mari kita lihat penelitian terhadap beberapa ayat:
Kemaksuman dalam ayat Taṭhīr
Ayat Taṭhīr antara ayat-ayat yang menyabitkan kemaksuman dan kesucian para Imam dari segala kenistaan dan ketidaksucian. Allah (s.w.t) dalam ayat 33 Surah Al-Aḥzāb berfirman:
… إِنَّما يُريدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهيراً.
“Sesungguhnya hanyalah Allah hendak menghapuskan kenistaan dari kalian Ahlul bayt dan menyucikan kalian sebersih-bersihnya”
Untuk menyabitkan kemaksuman para Imam dengan ayat ini, hendaklah beberapa noktah penting mesti diambil perhatian:
Iradah yang dihadkan dengan kalimah Innamā
Ayat ini menggunakan kalimah «انما» iaitu yang Adātul Ḥaṣr yang paling kuat, ia mengeksklusifkan penghapusan kenistaan dan kekotoran dari Ahlul bayt. Dari sini, alif dan lām dalam kalimah Al-Rijsa merupakan Alif dan Lām Jins (الف و لام جنس) yang meliputi segala jenis kekotoran samada zahir atau batin.
Dengan pengertian yang lain, di dalam ayat ini Allah berkehendak menyucikan semua jenis kekotoran, samada zahir atau batin, hanyalah ke atas Ahlul bayt dan hanyalah mereka murni dan bersih. Maknanya, kemaksuman Ahlul bayt (a.s) telah disabitkan dengan jelas.
Iradah Takwinī, bukan Tashrīʽī
Tidak syak lagi, maksud daripada Iradah dalam ayat ini ialah Takwinī, bukan Tashrīʽī; kerana Allah telah memulakan dengan kalimah Innamā di mana ia merupakan Adāt Ḥaṣr yang paling kuat. Manakala penghilangan kenistaan telah dibataskan kepada lima diri Ahli ‘Abā’. Jikalau ia bermaksud Irādah Tashrīʽī maka pembatasan itu akan menjadi sia-sia kerana Irādah Tashrīʽī meliputi seluruh manusia dan tidak dikhususkan hanya untuk Ahlul bayt semata-mata sebagaimana firman Allah di dalam Ayat Wuḍū:
مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. مائده / 6.
Sangat jelas bahawa maksud Irādah di dalam ayat ini adalah Tashrīʽī dan ia ditujukan kepada seluruh orang yang beriman. Ia juga tidak dikhususkan terhadap individu-individu tertentu. Namun Irādah di dalam ayat Taṭhīr telah dibataskan kepada Ahlul bayt dengan kalimah Innamā.
Maka sudah tentu Irādah di dalam ayat taṭhīr adalah takwini. Apabila ia menjadi takwini, kemaksuman Ahlul bayt telah disabitkan dan individu-individu manusia lainnya seperti para isteri Rasulullah, Bani Hashim dan… telah keluar dari daerah ayat tersebut.
Noktah yang lain ialah jikalau irādah di dalam ayat ini adalah irādah Tashrīʽī, maka tiadalah kelebihan atau faḍilat untuk disabitkan kepada Ahlul bayt kerana Ṭahārah ada pada setiap orang beriman; sedangkan sepanjang sejarah perbahasan telah bertumpu kepada samada kelebihan ini hanyalah untuk Ahli Kisā’ atau termasuk isteri-isteri nabi.
Ayat ini tidak termasuk isteri-isteri nabi
Penentang Ahlul bayt sering berusaha agar orang lain iaitu Ummahātul Mukminin turut termasuk dalam kelebihan besar ini sedangkan dengan bertadabbur dalam ayat tersebut, kebatilan bicara mereka menjadi jelas. Untuk menyabitkan perkara ini terdapat banyak dalil di mana sebahagiannya diperturunkan di sini.
Ayat Taṭhīr turun secara bebas:
Noktah penting yang tidak disedari oleh penentang kemaksuman para Imam ialah ayat  «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا» telah turun secara bebas, bukan mengiringi ayat-ayat sebelum atau setelahnya. Perkara ini ada di dalam lebih kurang tujuh puluh riwayat dalam sumber-sumber Ahlusunnah yang mudah sekali untuk dibuktikan; sehinggakan di antara tujuh puluh riwayat ini tiada satu pun yang mengatakan orang yang dibicarakan ayat-ayat ini ialah para isteri Rasulullah (s.a.w). Ayat ini turun pada satu tempat di mana tidak seorang pun ahli tafsir mendakwa demikian.
MeskipunʽAkramah al-Khariji mendakwa maksud ayat ini ialah isteri-isteri Rasulullah dan ianya tidak termasuk sebagai Ahlul Bayt seperti, ʽAkramah tidak mengatakan bahawa ayat ini turun mengiringi ayat-ayat sebelumnya.
Perincian Miṣdāq Ahlul Bayt melalui Nabi (s.a.w)
Terlalu banyak riwayat di dalam sumber-sumber Ahlu Sunnah yang menyatakan bahawa miṣdāq Ahlul Bayt dalam ayat Taṭhīr menurut sabda Rasulullah (s.a.w) telah pun terang. Muslim Nishaburī di dalam Ṣaḥīḥnya menulis:
حدثنا أبو بَكْرِ بن أبي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بن عبد اللَّهِ بن نُمَيْرٍ واللفظ لِأَبِي بَكْرٍ قالا حدثنا محمد بن بِشْرٍ عن زكريا عن مُصْعَبِ بن شَيْبَةَ عن صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قالت قالت عَائِشَةُ خَرَجَ النبي صلى الله عليه وسلم غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ من شَعْرٍ أَسْوَدَ فَجَاءَ الْحَسَنُ بن عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ جاء الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ معه ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا ثُمَّ جاء عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ قال «إنما يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا»
النيسابوري القشيري، ابوالحسين مسلم بن الحجاج (متوفاى261هـ)، صحيح مسلم، ج4، ص1883، ح2424، كِتَاب الْفَضَائِلِ، بَاب فَضَائِلِ أَهْلِ بَيْتِ النبي(ص)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.
ʽAyshah mengatakan tatkala Rasulullah (s.a.w) keluar dengan jubah yang bewarna rambut yang hitam. Kemudian Ḥasan bin ʽAlī datang dan baginda memasukkannya ke dalam jubah. Kemudian datanglah Ḥusayn, baginda pun memasukkannya ke dalam jubah. Kemudian datang pula ʽAlī dan baginda pun memasukkannya ke dalam jubah. Setelah itu baginda bersabda, “Allah berkehendak menghilangkan kenistaan daripada kalian hai Ahlul Bayt, dan membersihkan kalian sesuci-sucinya. – Al-Nishaburī Al-Qushayrī, Abul Ḥusayn bin al-Ḥajjāj (meninggal pada tahun 261 Hijrah), Ṣaḥīḥ Muslim, jilid 4 halaman 1883.
Tarmidhi dalam sunannya menukilkan:
حدثنا قُتَيْبَةُ حدثنا محمد بن سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيِّ عن يحيى بن عُبَيْدٍ عن عَطَاءِ بن أبي رَبَاحٍ عن عُمَرَ بن أبي سَلَمَةَ رَبِيبِ النبي صلى الله عليه وسلم قال لَمَّا نَزَلَتْ هذه الْآيَةُ على النبي صلى الله عليه وسلم «إنما يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا» في بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فَدَعَا فَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَجَلَّلَهُمْ بِكِسَاءٍ وَعَلِيٌّ خَلْفَ ظَهْرِهِ فجللهم بِكِسَاءٍ ثُمَّ قال اللهم هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي فَأَذْهِبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا قالت أُمُّ سَلَمَةَ وأنا مَعَهُمْ يا نَبِيَّ اللَّهِ قال أَنْتِ على مَكَانِكِ وَأَنْتِ على خَيْرٍ.
الترمذي السلمي،  ابوعيسي محمد بن عيسي (متوفاى 279هـ)، سنن الترمذي، ج5، ص351، ح3205، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، ناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.
Daripada ʽUmar bin Abī Salamah, anak angkat Rasulullah (s.a.w) berkata, tatkala turun ayat ini kepada Nabi (s.a.w) «إنما يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا» di rumah Ummu Salamah, maka baginda memanggil Fathimah, Hasan dan Husayn dan menutupkan selimut ke atas mereka. Ali juga berada di belakangnya. Baginda membentangkan selimut ke atas mereka semua dan bersabda, ‘Ya Allah, mereka ini Ahlul Bayt-ku, maka hilangkanlah kenistaan daripada mereka dan bersihkanlah mereka sebersih-bersihnya’. Maka Ummu Salamah berkata, ‘Dan aku bersama mereka wahai Nabiyullah’. Sabda baginda, ‘Engkau berada di tempatmu dan engkau dalam kebaikan’. – Tirmidhi Al-Salmī, Abū ʽĪsā bin Muḥammad bin ʽĪsā (meninggal pada tahun 279 Hijrah), Sunan Al-Tirmidhi, jilid 5, halaman 351.
Al-Banī Wahabi turut mensahihkan Hadis ini di dalam kitab Ṣaḥīḥ wa Ḍaʽīf Sunan Tirmidhī.
Tirmidhī di dalam riwayat yang lain menukilkan daripada Ummu Salamah:
حدثنا مَحْمُودُ بن غَيْلَانَ حدثنا أبو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حدثنا سُفْيَانُ عن زُبَيْدٍ عن شَهْرِ بن حَوْشَبٍ عن أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم جَلَّلَ على الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ كِسَاءً ثُمَّ قال اللهم هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَخَاصَّتِي أَذْهِبْ عَنْهُمْ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا فقالت أُمُّ سَلَمَةَ وأنا مَعَهُمْ يا رَسُولَ اللَّهِ قال إِنَّكِ إلى خَيْرٍ قال هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ وهو أَحْسَنُ شَيْءٍ رُوِيَ في هذا وفي الْبَاب عن عُمَرَ بن أبي سَلَمَةَ وَأَنَسِ بن مَالِكٍ وَأَبِي الْحَمْرَاءِ وَمَعْقِلِ بن يَسَارٍ وَعَائِشَةَ.
الترمذي السلمي،  ابوعيسي محمد بن عيسي (متوفاى 279هـ)، سنن الترمذي، ج5، ص699، ح3871، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون، ناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.
Isteri Rasulullah, Ummu Salamah  berkata, “Rasulullah menutupkan selimut ke atas Hasan, Husayn, Ali dan Fathimah kemudian berkata, Ya Allah mereka ini keluargaku yang dekat denganku, hilangkanlah kenistaan daripada mereka dan bersihkanlah mereka sebersih-bersihnya, maka Ummu Salamah berkata, Apakah aku beserta mereka?, Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya kamu selalu dalam kebaikan”. Tirmidhi berkata Ḥadith ini adalah Ḥasan dan ia adalah riwayat yang terbaik dalam dalam perkara ini… – Tirmidhi Al-Salmī, Abū ʽĪsā bin Muḥammad bin ʽĪsā (meninggal pada tahun 279 Hijrah), Sunan Al-Tirmidhi, jilid 5, halaman 351.
Aḥmad bin Ḥanbal, Abu Yaʽlā dan Ṭabrānī menukilkan daripada Ummu Salamah yang ingin memasuki selimut bersama mereka, namun Rasulullah (s.a.w) melarang dan baginda menarik selimut dari tanganku:
قالت أُمُّ سَلَمَةَ فَرَفَعْتُ الكِسَاءَ لأَدْخُلَ مَعَهُمْ فَجَذَبَهُ من يدي وقال انك على خَيْرٍ
الشيباني،  ابوعبد الله أحمد بن حنبل (متوفاى241هـ)، مسند أحمد بن حنبل، ج6، ص323، ح26789، ناشر: مؤسسة قرطبة – مصر؛
أبو يعلي الموصلي التميمي، أحمد بن علي بن المثني (متوفاى307 هـ)، مسند أبي يعلي، ج12، ص344، تحقيق: حسين سليم أسد، ناشر: دار المأمون للتراث – دمشق، الطبعة: الأولى، 1404 هـ – 1984م؛
الطبراني،  ابوالقاسم سليمان بن أحمد بن أيوب (متوفاى360هـ)، المعجم الكبير، ج3، ص53، ح2664، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، ناشر: مكتبة الزهراء – الموصل، الطبعة: الثانية، 1404هـ – 1983م.
Sehingga di dalam riwayat Ṣaḥīḥ Muslim turut menyatakan daripada Zayd bin Arqam terus terang berkata bahawa isteri-isteri Rasulullah (s.a.w) bukanlah daripada Ahlul Bait nabi:
حدثنا محمد بن بَكَّارِ بن الرَّيَّانِ حدثنا حَسَّانُ يعنى بن إبراهيم عن سَعِيدٍ وهو بن مَسْرُوقٍ عن يَزِيدَ بن حَيَّانَ عن زَيْدِ بن أَرْقَمَ قال دَخَلْنَا عليه فَقُلْنَا له لقد رَأَيْتَ خَيْرًا لقد صَاحَبْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ وَسَاقَ الحديث بِنَحْوِ حديث أبي حَيَّانَ غير أَنَّهُ قال ألا وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَحَدُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ عز وجل هو حَبْلُ اللَّهِ من اتَّبَعَهُ كان على الْهُدَى وَمَنْ تَرَكَهُ كان على ضَلَالَةٍ وَفِيهِ فَقُلْنَا من أَهْلُ بَيْتِهِ نِسَاؤُهُ قال لَا وأيم اللَّهِ إِنَّ الْمَرْأَةَ تَكُونُ مع الرَّجُلِ الْعَصْرَ من الدَّهْرِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتَرْجِعُ إلى أَبِيهَا وَقَوْمِهَا أَهْلُ بَيْتِهِ أَصْلُهُ وَعَصَبَتُهُ الَّذِينَ حُرِمُوا الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ.
النيسابوري القشيري، ابوالحسين مسلم بن الحجاج (متوفاى261هـ)، صحيح مسلم، ج4، ص1874، ح2408، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.
Daripada Zayd bin Arqam berkata… kami bertanya siapakah Ahlul Bait? isteri-isterinya? Dijawabnya, “Tidak, demi Allah sesungguhnya perempuan hanya beberapa ketika akan bersa
ma suaminya, setelah ditalaknya maka ia akan pulang kepada ayahnya dan kaumnya… – Al-Nishaburī Al-Qushaiyri, Abul Husayn Muslim bin Al-Hajjāj (meninggal tahun 261 Hijrah), Ṣaḥīḥ Muslim, jilid 4 halaman 1874.
Memadailah dalil-dalil setakat ini, buat mereka yang ingin mengkaji lebih lanjut silakan merujuk kepada berbagai kitab lagi.
Ahlul Bayt atau Ahlul Buyūt?
Selain itu, Rasulullah (s.a.w) tidaklah mempunyai seorang isteri sahaja, bahkan ramai isterinya yang tinggal di dalam rumah-rumah yang berasingan. Oleh itu jikalau yang dimaksudkan dengan Ahlul Bayt di sini termasuk isteri-isteri nabi, maka hendaklah istilah yang digunakan itu adalah Ahlul Buyūt selari dengan ayat-ayat dari awalnya:
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ.
Begitu juga ayat:
وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلىَ فىِ بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَتِ اللَّهِ وَ الحِْكْمَةِ.
Di dalam ayat 53 surah Al-Ahzāb, Allah berfirman:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ.
Wahai orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke Buyūt (rumah-rumah) nabi.
Oleh itu ayat ini tidak sekali-kali bermaksud isteri-isteri nabi.
Tidak seorang pun Isteri nabi mengaku Ahlul Bayt.
Antara perkara yang menarik perhatian di sini ialah tidak seorang pun daripada kalangan isteri-isteri nabi yang mengaku bahawa ayat ini khusus untuk mereka atau pun mereka termasuk di dalam maksud ayat tersebut. Paling banyak riwayat ialah daripada Ummul Mukminin Aisyah dan Ummu Salamah di mana mereka beberapa kali menegaskan bahawa ayat ini dianggap khusus untuk Ahli Kisa’
Dalil Ayat Taṭhīr untuk menyabitkan kemaksuman daripada Rasulullah (s.a.w).
Banyak riwayat-riwayat yang bersandarkan kepada ayat Taṭhīr di dalam sumber-sumber Ahlusunnah dan Syiah yang mengistinbāṭkan kemaksuman Ahlul Bayt. Khazzaz al-Qumī di dalam kitab Kifāyatul Athar menulis:
حدثنا علي بن الحسين بن محمد، قال: حدثنا هارون ابن موسى التلعكبري، قال حدثنا عيسى بن موسى الهاشمي بسر من رأى، قال حدثني أبي، عن أبيه، عن آبائه، عن الحسين بن علي، عن أبيه علي عليهم السلام قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه وآله فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَقَدْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ «إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه وآله: يَا عَلِيُّ هَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِيكَ وَفِي سِبْطَيَّ وَالْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَمِ الْأَئِمَّةُ بَعْدَكَ؟ قَالَ: أَنْتَ يَا عَلِيُّ ثُمَّ ابْنَاكَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَبَعْدَ الْحُسَيْنِ عَلِيٌّ ابْنُهُ وَبَعْدَ عَلِيٍّ مُحَمَّدٌ ابْنُهُ وَبَعْدَ مُحَمَّدٍ جَعْفَرٌ ابْنُهُ وَبَعْدَ جَعْفَرٍ مُوسَى ابْنُهُ وَبَعْدَ مُوسَى عَلِيٌّ ابْنُهُ وَبَعْدَ عَلِيٍّ مُحَمَّدٌ ابْنُهُ وَبَعْدَ مُحَمَّدٍ عَلِيٌّ ابْنُهُ وَبَعْدَ عَلِيٍّ الْحَسَنُ ابْنُهُ وَبَعْدَ الْحَسَنِ ابْنُهُ الْحُجَّةُ مِنْ وُلْدِ الْحَسَنِ هَكَذَا وَجَدْتُ أَسَامِيَهُمْ مَكْتُوبَةً عَلَى سَاقِ الْعَرْشِ فَسَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ هُمُ الْأَئِمَّةُ بَعْدَكَ مُطَهَّرُونَ مَعْصُومُونَ وَأَعْدَاؤُهُمْ مَلْعُونُونَ.
الخزاز القمي الرازي، أبي القاسم علي بن محمد بن علي، كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر، ص156، تحقيق: السيد عبد اللطيف الحسيني الكوه كمري الخوئي، ناشر: انتشارات ـ قم، 140هـ.
Di dalam sumber-sumber Ahlu Sunnah juga terdapat riwayat-riwayat yang berkaitan dengan ayat Taṭhīr menyatakan bahawa Rasulullah (s.a.w) berterus terang tentang kemaksuman Ahlul Bayt.
Bayhaqī di dalam Dalāil An-Nubuwwah, Fasawī di dalam Al-Maʽrifah wa Al-Tārīkh, Shajarī Al-Jarjānī di dalam kitab al-Amālī dan beberapa orang lagi tokoh Ahlusunnah yang menukilkan riwayat berasingan daripada Ibnu ʽAbbas bahawa Nabi (s.a.w) telah menyabitkan kemaksuman Ahlul Bayt, kemudian menyatakan Ahlul Bayt-ku maksum dari segala dosa.
Antara hadis-hadis tersebut menyatakan “Maka saya dan Ahlul Bayt-ku disucikan dari dosa”:
… ثم جعل القبائل بيوتاً فجعلني في خيرها بيتاً وذلك قوله عز وجل «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً» فأنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب.
Rujukan-rujukan hadis di atas adalah seperti berikut:
-البيهقي، أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي (متوفاى458هـ)، دلائل النبوة، ج1، ص171، طبق برنامه الجامع الكبير؛
-الفسوي، أبو يوسف يعقوب بن سفيان (متوفاى277هـ)، المعرفة والتاريخ، ج1، ص105، تحقيق: خليل المنصور، ناشر: دار الكتب العلمية – بيروت – 1419هـ- 1999م.
-الشجري الجرجاني، المرشد بالله يحيي بن الحسين بن إسماعيل الحسني (متوفاى499 هـ)، كتاب الأمالي وهي المعروفة -بالأمالي الخميسية، ج1، ص198، تحقيق: محمد حسن اسماعيل، ناشر: دار الكتب العلمية – بيروت / لبنان، الطبعة: الأولى، 1422 هـ – 2001م؛
-السيوطي، جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر (متوفاى911هـ)، الدر المنثور، ج6، ص606، ناشر: دار الفكر – بيروت – 1993؛
-الشوكاني، محمد بن علي بن محمد (متوفاى1255هـ)، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، ج4، ص280، ناشر: دار الفكر – بيروت.
-الآلوسي البغدادي الحنفي، أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود بن عبد الله (متوفاى1270هـ)، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ج22، ص14، ناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.
Tahrīf riwayat di dalam cetakan terbaru:
Ketika As-Suyūṭī di dalam Al-Durrul Manthur, Shawkanī di dalam Fath al-Qādīr, Alūsī di dalam Rūhul Maʽānī menukilkan maṣādir riwayat seperti ini:
«وأخرج الحكيم الترمذى والطبرانى وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقى معا فى الدلائل عن ابن عباس رضى الله عنهما»
Namun siasatan di dalam kitab Nawādir Al-Uṣūl Tirmidhi dan Muʽjam Kabīr  Ṭabrānī cetakan terbaru menunjukkan teks ini telah dinukilkan semuanya kecuali rangkaikata  «فأنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب» yang menyabitkan kemaksuman Ahlul Bait telah dihapuskan. Silakan anda merujuk kepada kitab tersebut:
الترمذي، محمد بن علي بن الحسن ابوعبد الله الحكيم (متوفاى360هـ)، نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلي الله عليه وسلم، ج1، ص331، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، ناشر: دار الجيل – بيروت – 1992م.
الطبراني،  ابوالقاسم سليمان بن أحمد بن أيوب (متوفاى360هـ)، المعجم الكبير، ج3، ص56 و ج12، ص103،  تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، ناشر: مكتبة الزهراء – الموصل، الطبعة: الثانية، 1404هـ – 1983م؛
Begitu juga Suyūṭi tidak lagi menukilkan rangkaikata tersebut di dalam Al-Khaṣā’iṣ Al-Kabīr dan Al-Ḥāwī Lil Fatawā. Silakan anda merujuk kitab tersebut:
السيوطي، جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر (متوفاى911هـ)، الخصائص الكبرى، ج1، ص65، ناشر:دار الكتب العلمية – بيروت – 1405هـ – 1985م.
همو: الحاوي للفتاوي في الفقه وعلوم التفسير والحديث والاصول والنحو والاعراب وسائر الفنون، ج2، ص200، تحقيق: عبد اللطيف حسن عبد الرحمن، ناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، 1421هـ – 2000م.
Ṣāliḥī Shāmī hanya menulis  ayat Taṭhīr dengan perkataan «الآية» tanpa  «ويطهركم تطهيراً»sahaja. Rujukan:
الصالحي الشامي، محمد بن يوسف (متوفاى942هـ)، سبل الهدي والرشاد في سيرة خير العباد، ج1، ص235، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، ناشر: دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى، 1414هـ.
Malangnya beberapa orang alim Sunni melakukan Tahrīf jikalau suatu riwayat jelas menunjukkan kemaksuman Ahlul Bait dan keimamahan mereka, agar orang yang dahagakan kebenaran tidak dapat menghilangkan haus mereka dari sumber jelas Ahlul Bait.
Oleh itu pendalilan ayat taṭhīr kembali kepada asas Islam dan Rasulullah (s.a.w) dan baginda sudah mengistinbāṭkan kemaksuman Ahlul Bait melalui ayat Taṭhīr.
Kamaksuman dari ayat Ūlī Al-’Amr
يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم. النساء/59.
Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ” Ūlī Al-’Amr” daripada kalangan kamu.
Salah satu ayat yang menyabitkan kemaksuman Nabi dan para Imam ialah ayat Ūlī Al-’Amr; kerana Allah (s.w.t) mewajibkan orang beriman mengikuti Ūlī Al-’Amr secara mutlak; iaitu mengikuti setiap arahan yang mereka berikan adalah wajib tanpa bertanya lagi.
Jikalaulah Ūlī Al-’Amr tidak maksum, kemungkinan mereka ini tidak sengaja atau terlupa dalam memberikan suatu arahan yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Jikalau arahan dikeluarkan dalam keadaan tidak sengaja atau lupa ditaati, maka ia akan menyebabkan penderhakaan. Perkara ini sudah tentu bertentangan dengan pernyataan ayat tersebut kerana ketaatan kepada Ūlī Al-’Amr adalah wajib secara mutlak. Oleh itu tidak mungkin kita mengikuti arahan Ūlī Al-’Amr boleh menyebabkan penderhakaan melainkan Ūlī Al-’Amr itu hendaklah maksum dari sebarang kesalahan dan kesilapan.

Tidak ada komentar: